Rozbudowa 29 Listopada: prace na finiszu

Do końca zbliża się realizacja rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od Woronicza do granicy Krakowa. Wykonawca intensyfikuje prace, by zakończyć zadanie do 30 listopada i zgłosić do odbiorów. Zgodnie z planem, pozwolenie na użytkowanie powinno zostać wydane przed świętami Bożego Narodzenia.

Już wcześniej jednak udostępniane będą poszczególne odcinki inwestycji. I tak, do około połowy listopada zostaną udostępnione użytkownikom w całości ciągi piesze na odcinku od Woronicza do Powstańców.

Do końca października ma się zakończyć przebudowa infrastruktury podziemnej w ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej i ul. Siewnej tam gdzie obecnie trwają prace budowlane. Druga z tych ulic powinna zostać otwarta do ruchu do 10 listopada.

Na przełomie października i listopada rozpoczną się prace bitumiczne na odcinku od ul. Chlebowej do ul. Powstańców. Do 10 listopada wykonawca deklaruje ułożenie tam przedostatniej, wiążącej warstwy asfaltu.

Z kolei do 15 listopada na podobnym etapie, a więc z warstwą wiążącą powinien być wybudowany odcinek od Kuźnicy Kołłątajowskiej do wiaduktu LK 95.

Warto też dodać, że sukcesywnie na całej inwestycji montowane są sygnalizatory świetlne, oświetlenie uliczne, pętle indukcyjne. Rozpoczęto także prace przygotowawcze związane z aranżacją zieleni.  Nasadzenia 371 drzew i ok. 17 tys. krzewów mają się zakończyć w listopadzie.

Z istotnych zmian w organizacji ruchu, które będą wprowadzane w najbliższych tygodniach, w drugim tygodniu listopada ruch pojazdów na skrzyżowaniu Kuźnicy i 29 Listopada zostanie przekierowany na jezdnię wschodnią.

Zgodnie z planem, wszystkie elementy rozbudowy al. 29 Listopada powinny się zakończyć do 30 listopada. Pozwolenie na użytkowanie powinno zostać wydane przed świętami Bożego Narodzenia.

Przypomnijmy: prowadzona na zlecenie ZIM inwestycja polega na rozbudowie al. 29 Listopada na odcinku ok. 2,6 km od ul. Woronicza do granicy miasta poprzez poszerzenie jej do dwóch jezdni posiadających po 2 pasy ruchu, odcinkowo z dodatkowym pasem dla komunikacji zbiorowej. W ramach zadania powstaje 5,3 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, 3,8 km buspasów, a tam gdzie to konieczne, ustawione zostaną ekrany akustyczne. Projekt przewiduje łącznie przebudowę i budowę aż 15 skrzyżowań z ulicami dochodzącymi do wylotówki na Warszawę. Przebudowywane zostały dwa wiadukty kolejowe, a także infrastruktura techniczna.

Po zakończeniu realizacji tej inwestycji, arteria wylotowa na północ będzie miała właściwe parametry techniczne, a zastosowane rozwiązania zminimalizują wpływ tej drogi na otoczenie. Poprawi się płynność ruchu, przez co skróci się czas podróży, zmniejszy się emisja hałasu i spalin. Sprawniej będzie działać komunikacja autobusowa, a to dzięki budowie buspasów. Dodatkowo, modernizacja istniejącej infrastruktury i budowa nowej – szczególnie kanalizacji deszczowej uchroni ten rejon miasta przed zalewaniem wodą z deszczów nawalnych. Co ważnie, po zakończeniu zadania utworzone będą zielone skwery w rejonie ulic Chlebowej, Rybianka i Felińskiego.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

 


| Jan Machowski