Budowa ul. 8 Pułku Ułanów

Ul. 8 Pułku Ułanów połączy ul. Zawiłą ze skrzyżowaniem ul. Kapelanka – Brożka – Grota Roweckiego. Takie rozwiązanie znacznie poprawi obsługę komunikacyjną na granicy dzielnic VIII i IX, odciążając przede wszystkim ulicę Kobierzyńską. W ramach inwestycji zostanie wybudowana 2,7 km tzw. droga zbiorcza (po jednym pasie w każdą ze stron), a także ścieżki rowerowe, chodniki, przebudowana będzie infrastruktura techniczna. Zadanie będzie realizowane w ścisłej współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej, dzięki czemu ta międzyosiedlowa ulica ma być bardziej zielona i przyjazna dla mieszkańców.
Zadanie jest na etapie przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskiwania decyzji ZRID. Zgodnie z planem, decyzje zezwalające na rozpoczęcie prac powinny zostać wydane w 2020 roku.


| ZIM