Deklaracja Dost臋pno艣ci

Deklaracja dost臋pno艣ci cyfrowej dla strony zim.krakow.pl

 

Zarz膮d Inwestycji Miejskich w Krakowie zobowi膮zuje si臋 zapewni膰 dost臋pno艣膰 strony internetowej zim.krakow.pl zgodnie z ustaw膮 z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost臋pno艣ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot贸w publicznych. O艣wiadczenie w sprawie dost臋pno艣ci ma zastosowanie do serwisu internetowego zim.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej:
11.12.2017

Data ostatniej du偶ej aktualizacji:
16.03.2022

Strona zim.krakow.pl jest cz臋艣ciowo zgodna z ustaw膮 z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost臋pno艣ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot贸w publicznych z powodu niezgodno艣ci lub wy艂膮cze艅 wymienionych poni偶ej:

Zamieszczone na stronie zim.krakow.pl informacje publiczne, w postaci artyku艂贸w lub za艂膮cznik贸w, nie s膮 dost臋pne cyfrowo w ca艂o艣ci: zosta艂y opublikowane przed 2018-09-23, lub nie s膮 wykorzystywane do realizacji bie偶膮cych zada艅 ZIM.

Zamieszczone na stronie zim.krakow.pl informacje publiczne, w postaci za艂膮cznik贸w s膮 w formie skan贸w (z uwagi na charakter informacji publicznej).

O艣wiadczenie sporz膮dzono dnia 14.09.2020.
Deklaracj臋 sporz膮dzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej mo偶na korzysta膰 ze standardowych skr贸t贸w klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problem贸w z dost臋pno艣ci膮 strony internetowej prosimy o kontakt. Osob膮 odpowiedzialn膮 jest
Micha艂 Sordyl, adres poczty elektronicznej:
dostepnosc_cyfrowa@zim.krakow.pl,
nr telefonu (12) 34 18 509

T膮 sam膮 drog膮 mo偶na sk艂ada膰 wnioski o udost臋pnienie informacji niedost臋pnej oraz sk艂ada膰 skargi na brak zapewnienia dost臋pno艣ci.

Ka偶dy ma prawo do wyst膮pienia z 偶膮daniem zapewnienia dost臋pno艣ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiego艣 ich elementu. Mo偶na tak偶e za偶膮da膰 udost臋pnienia informacji w formach alternatywnych, na przyk艂ad odczytanie niedost臋pnego cyfrowo dokumentu, opisania zawarto艣ci filmu bez audiodeskrypcji itp. 呕膮danie powinno zawiera膰 dane osoby zg艂aszaj膮cej 偶膮danie, wskazanie, o kt贸r膮 stron臋 internetow膮 lub aplikacj臋 mobiln膮 chodzi oraz spos贸b kontaktu. Je偶eli osoba 偶膮daj膮ca zg艂asza potrzeb臋 otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna tak偶e okre艣li膰 form臋 tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizowa膰 偶膮danie niezw艂ocznie i nie p贸藕niej, ni偶 w ci膮gu 7 dni. Je偶eli dotrzymanie tego terminu nie jest mo偶liwe, podmiot publiczny niezw艂ocznie informuje o tym, kiedy realizacja 偶膮dania b臋dzie mo偶liwa, przy czym termin ten nie mo偶e by膰 d艂u偶szy ni偶 2 miesi膮ce. Je偶eli zapewnienie dost臋pno艣ci nie jest mo偶liwe, podmiot publiczny mo偶e zaproponowa膰 alternatywny spos贸b dost臋pu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odm贸wi realizacji 偶膮dania zapewnienia dost臋pno艣ci lub alternatywnego dost臋pu do informacji, mo偶na z艂o偶y膰 skarg臋 na takie dzia艂anie.

Po wyczerpaniu wszystkich mo偶liwo艣ci skarg臋 mo偶na przes艂a膰 tak偶e do
Rzecznika Praw Obywatelskich

U艂atwienia na stronie zim.krakow.pl

Strona Zarz膮du Inwestycji Miejskich w Krakowie posiada nast臋puj膮ce u艂atwienia:

tryb podwy偶szonego kontrastu

mo偶liwo艣膰 powi臋kszenia wielko艣ci liter na stronie

Dost臋pno艣膰 architektoniczna

Zarz膮d Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Krak贸w

Do budynku prowadzi 1 wej艣cie od ul. Reymana oznaczone literami LE.
Pomieszczenia biurowe znajduj膮 si臋 na 1 i 3 pi臋trze.
Pomieszczenie ochrony znajduje si臋 na wprost wej艣cia.
Dla os贸b na w贸zkach dost臋pna jest winda.
Do budynku i wszystkich jego pomieszcze艅 mo偶na wej艣膰 z psem asystuj膮cym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma p臋tli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznacze艅 w alfabecie brajla ani oznacze艅 kontrastowych lub w druku powi臋kszonym dla os贸b niewidomych i s艂abowidz膮cych


| Micha艂 Sordyl