Budowa żłobka przy ul. Wadowskiej

Przy ul. Wadowskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Glinik planowany jest żłobek w technologii modułowej. Ma się tam znaleźć miejsce dla ok. 100 dzieci. W 2024 roku ma zostać opracowana koncepcja i programu funkcjonalno-użytkowego. W kolejnym etapie wyłoniony będzie wykonawca dokumentacji i robót budowlanych.

Zadanie jest dofinansowane w ramach rządowego programu MALUCH+ na lata 2022 – 2029.

 


| Jan Machowski