Modernizacja żłobka nr 20 przy ul. Okólnej

Remont placówki przy ul. Okólnej na os. Na Kozłówku przeprowadzono w 2021 roku. W ramach prac, których koszt wyniósł ok. 750 tys. zł ocieplono i odnowiono elewację zewnętrzną. Odkopane i zaizolowane zostały fundamenty budynku, który zyskał także nowe odwodnienie. Przeprowadzono gruntowny remont dachu: został docieplony i odpowiednio zaizolowany. W ramach zlecenia uporządkowano też teren wokół żłobka.


| Jan Machowski