Modernizacja żłobka nr 18 przy ul. Mazowieckiej

Modernizacja budynku żłobka samorządowego nr 18 podzielona jest na kilka etapów. W 2020 roku przeprowadzono kompleksowy remont dachu i poddasza. W 2021 roku wykonano prace wewnątrz budynku w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji i zimnej wody, a także roboty ziemne w zakresie wykonania izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych obiektu.

Prace modernizacyjne tego budynku będą kontynuowane.


| Jan Machowski