Dom Kultury Ruszcza

Przy ul. Rusieckiej ma być zlokalizowany budynek Domu Kultury. Obiekt ten ma być miejscem dla rozwoju i spotkań mieszkańców osiedla Ruszcza, aktywizacji szczególnie dzieci i młodzieży. W budynku, którego powierzchnia użytkowa wyniesie ok. 1200 m² ma być sala widowiskowa na ok. 120 osób, klub seniora, pracowanie tematyczne (muzyczne, językowe, plastyczne, w tym pracownia ceramiczna, sale taneczne, a także sale doświadczenia światła.


| Jan Machowski