Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej

Budowa Domu Kultury „Koszykarska” wpisuje się w realizowany przez Zarząd Inwestycji Miejskich program budowy dzielnicowych ośrodków kultury.

Zakres projektu obejmuje budowę budynku Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu i budową ok 60 m drogi dojazdowej. Będzie to nowy budynek realizowany od podstaw. Projektowany obiekt będzie pełnił funkcję dzielnicowego domu kultury, którego podstawowym przedmiotem działania jest oferta kulturalna oraz edukacja kulturalna. Projektowany budynek jest obiektem piętrowym z częściowym podpiwniczeniem. Na parterze budynku znajdują się funkcje związane z podstawową działalnością domu kultury – sala widowiskowa, sala wielofunkcyjna, sale komputerowe, pracownie, punkt informacyjny i sanitariaty. Na piętrze budynku znajdują się pracownie tematyczne i pomieszczenia administracyjne. W piwnicach budynku zlokalizowane są szatnie, sanitariaty i pomieszczenia techniczne. Budynek zostanie wyposażony w windę i w całości będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sala widowiskowa będzie spełniać kryteria sali, na której można będzie organizować imprezy widowiskowe, taneczne czy też spotkania kulturalne.

Dotychczas przygotowano dokumentację projektową, a także uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla budynku oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla drogi dojazdowej. Trwa przetarg na realizację zadania

 


| ZIM