Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”

Zadania termomodernizacyjne realizowane przez Miasto dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (ZIT).

W przypadku Dworku Białoprądnickiego, modernizacja dotyczyła 3 budynków (budynek główny, oficyna zachodnia, oficyna wschodnia) o powierzchni użytkowej 1 316 m2 i kubaturze 9 400 m3. Wykonano termoizolację ścian wewnętrznych poddasza i stropu nad parterem w części nieogrzewanej, dokonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, parapetów okiennych zewnętrznych i wewnętrznych, zmodernizowano wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania.

Koszt zadania to 1,1 zł.


| ZIM