Remiza ochotniczej straży pożarnej na os. Przewóz

Budynek, na który zostało wydane już pozwolenie na budowę, ma się składać z części garażowej, socjalno-technicznej oraz usługowej (biura, szatnie, łaźnie, sala konferencyjna). Zadaniem wykonawcy będzie też realizacja dojścia, dojazdu i miejsc postojowych, a także wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych potrzebnych do funkcjonowania placówki, m.in. – instalacji elektrycznej, gazowej, C.O. wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym. Autorem projektu jest BIURO ARCHITEKTONICZNE PIOTR KOSYDAR.

ZIM rozpisał przetarg na roboty budowlane. Jeśli nie będzie przeszkód formalnych, roboty budowlane powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku, a zakończyć w 2022 r.


| Jan Machowski