Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz – Ludwinów”

Trójprzegubowy łuk, przypominający krzyżujące się w powietrzu serpentyny. Tak w skrócie można opisać konstrukcję kładki dla pieszych i rowerzystów, która połączy Kazimierz z Ludwinowem. Konstrukcja będzie jednoprzęsłowa o długości ok. 148 m, szerokości ok. 14 m, wysokości w najwyższym przekroju ok. 16 m, z dwoma skrajnymi pasami ruchu o szerokości użytkowej 3 m przeznaczonymi dla ruchu pieszych i rowerzystów oraz środkowym pasem o funkcji widokowej o szerokości użytkowej 2,6 m przeznaczonym wyłącznie dla ruchu pieszego. W ramach inwestycji do nowego obiektu dostosowane mają zostać alejki i chodniki w rejonie ulic Skawińskiej, Wietora i Ludwinowskiej.

Podobnie jak w przypadku zrealizowanej w poprzednich latach kładki ojca L. Bernatka, przeprawa, która połączy Kazimierz i Ludwinów na spowodować ożywienie obu brzegów Wisły.
Aktualnie trwa postepowanie o wydanie pozwolenia na budowę. W styczniu 2020 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków uchylił wcześniej wydane pozwolenie konserwatorskie na to zadanie. Od decyzji zostało skierowane odwołanie do Generalnego Konserwatora Zabytków.

 


| ZIM