Budowa żłobka przy ul. Drożyska

Nowy żłobek przy ul. Drożyska to jeden z kilku tego rodzaju projektów w dzielnicy XVIII. Placówka ma pomieścić 70 dzieci. W tym roku ma zostać opracowana koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy, a po wykonaniu tego zakresu – ZIM będzie chciał wyłonić wykonawcę projektu i robót budowlanych.

Zadanie jest dofinansowane w ramach rządowego programu MALUCH+ na lata 2022 – 2029.

 


| Jan Machowski