Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa

Trudno wyobrazić sobie Nową Hutę bez teatru Łaźnia Nowa. To miejsce nie byłoby kulturalną wizytówką najmłodszej krakowskiej dzielnicy, gdyby nie zrealizowane w ostatnich latach przez Gminę Kraków inwestycje. Prace, za które odpowiedzialny był Wydział Inwestycji (obecnie Zarząd Inwestycji Miejskich) polegały na przebudowie dachu, modernizacji pomieszczeń technicznych parteru i piwnic, a także zagospodarowaniu terenu. Powstały wewnętrzne alejki, zamontowano elementy tzw. małej architektury. Powstał ogród artystyczny – nowe miejsce dla wydarzeń teatralnych “pod chmurką”.

Łączny koszt całego projektu to ok. 6,5 mln zł. Zadanie realizowane w latach 2015 – 2017 dofinansowane było z Funduszy Norweskich (EOG) oraz z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


| ZIM