Rozbudowa ulicy Kocmyrzowskiej

Inwestycja ma na celu poprawę obsługi komunikacyjnej w północno-wschodniej części Krakowa oraz ułatwienie wyjazdu w kierunku Proszowic. Zadanie będzie polegać na rozbudowie 3 km odcinka ulicy Kocmyrzowskiej od ul. Darwina do granicy miasta do tzw. drogi głównej mającej po dwa pasy w każdym kierunku. Dobudowana zostanie druga jezdnia, a także przebudowane istniejące skrzyżowania, wymieniona infrastruktura techniczna, oświetlenie, sygnalizacja świetlna chodniki, wybudowane będą ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, perony przystankowe. Ważnym elementem zadania będzie też modernizacja torowiska tramwajowego, pętli końcowej i terminala autobusowego.

W ramach tego samego zadania przebudowany zostanie 160 m odcinek drogi wojewódzkiej nr 776 leżącej już poza granicami Krakowa, na terenie miejscowości Prusy.

Wykonawcą zadania jest firma Budimex SA, która wygrała przetarg zorganizowany przez ZIM w Krakowie. Wartość kontraktu to blisko 97 mln zł. Umowa na zaprojektowanie i budowę została podpisana w lutym 2018 roku. W grudniu 2018 roku został złożony wniosek o ZRID, który pozostał jednak bez rozpatrzenia z uwagi na brak uzgodnienia projektu przez Generalna Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad.

Aktualnie trwa analiza zmian, wynikających z przeprojektowania odcinka na styku z drogą S7, które są konieczne w celu złożenia wniosku o decyzję ZRID. W oparciu o ustalenia, zostaną przez Wykonawcę przygotowane i zauktualizowane dokumenty potrzebne do złożenia drugiego wniosku o ZRID dla całego zadania.


| ZIM