Rozbudowa ulicy Kocmyrzowskiej

Inwestycja ma na celu poprawę obsługi komunikacyjnej w północno-wschodniej części Krakowa oraz ułatwienie wyjazdu w kierunku Proszowic. Przewidziana do rozbudowy ulica Kocmyrzowska na odcinku od Bulwarowej do gminy Prusy została podzielona na trzy odcinki.

Pierwszy z nich od skrzyżowania z ul. Bulwarową do węzła Grębałów jest na etapie wyłaniania wykonawcy, który zajmie się opracowaniem wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ).

Odcinek środkowy – od węzła Grębałów do skrzyżowania z ulicami Kantorowicka i Bukszpanowa – jest najbliższy realizacji. Ten fragment powstaje we współpracy Miasta z Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział Kraków. Porozumienie w tej sprawie podpisano latem ub. roku. Wylotówka na Proszowice na tym odcinku wraz z linią tramwajową będzie zmodernizowana w ramach budowy wschodniej obwodnicy Krakowa. Obecnie trwa kompletowanie dokumentów do wniosku o decyzję ZRID. Roboty w terenie powinny się rozpocząć niezwłocznie po uzyskaniu tej decyzji, z początkiem przyszłego roku. Zgodnie z harmonogramem, termin zakończenia to listopad 2024 r.

Dla trzeciego z odcinków od skrzyżowania Kantorowicka/Bukszpanowa do miejscowości Prusy, który powstaje we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich wybrano firmę, która ma zaprojektować i uzyskać zgody administracyjne na budowę odcinka od skrzyżowania Kantorowicka/Bukszpanowa do miejscowości Prusy. To zadanie realizowane jest we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Zwycięzca przetargu – firma Sweco Polska ma 13 miesięcy na realizację zlecenia.

 

 

 

 

 

 

 


| ZIM