Budowa szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie – premetro

W ramach przygotowania „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”, rozpatrywane były trzy podsystemy transportu zbiorowego (metro, premetro „wahadło”, premetro szybki tramwaj) w 7 różnych wariantach przebiegu, obsługujące północną część miasta na kierunku wschód-zachód. Analizom ruchu poddano wszystkie 7 wariantów przebiegu tras, z 4 dodatkowymi podwariantami dla każdego z nich. Analizy wykonano dla 7 horyzontów czasowych w interwałach 5 letnich, w okresie od roku 2028 do roku 2058. Następnie dokonano optymalizacji systemu tramwajowego i autobusowego. Łącznie wykonano ponad 300 kombinacji obliczeń. Otrzymane wyniki zostały zestawione w matrycy do analizy wielokryterialnej, dzięki czemu możliwe było wskazanie 3 najkorzystniejszych wariantów do dalszych analiz technicznych – dwóch wariantów metra i jednego wariantu premetra. Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz finansowych, ekonomicznych, ruchowych, środowiskowych i prawnych, rekomendacja padła na wariant premetra jako najoptymalniejszego rozwiązania dla Krakowa z puntu widzenia finansowego, społecznego i funkcjonalnego.

Wariant rekomendowany do dalszych prac będzie miał przebieg częściowo tunelowy i częściowo estakadowy. Tunel został zaprojektowany głównie na odcinku centralnym, gdzie występują największe utrudnienia na sieci tramwajowej oraz w rejonie wielowariantowego węzła przesiadkowego w Bronowicach. Pozostały przebieg jest naziemny, częściowo wykorzystując istniejące torowiska tramwajowe (głównie w rejonie Nowej Huty), a częściowo wymaga budowy nowej infrastruktury naziemnej oraz nadziemnej, czyli estakady. Całkowita długość trasy wynosi 21,82 km z czego 6,6 km przebiega w tunelu, a 1,4 km na estakadzie. Pozostałe odcinki to trasa na powierzchni terenu. Liczba stacji wynosi 32, a średnia odległość między nimi wyniesie ok. 670 metrów. Szacuje się, że w godzinach szczytu krakowskie premetro przewiezie 14 tys. pasażerów.

Opracowanie „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie” dofinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF).

Aktualnie ZIM podpisał umowę na przygotowanie dokumentów potrzebnych do uzyskania decyzji środowiskowej dla pierwszego etapu krakowskiego premetra. Zlecenie wykona firma „ekovert Łukasz Szkudlarek” z Wrocławia.

W pierwszym etapie planuje się budowę odcinka pomiędzy Domem Handlowym Wanda, a ul. Piastowską. Trasa liczy prawie 10,5 km długości, z czego 5,6 to tunel pod Śródmieściem i 1,4 estakada. Zakładany czas przejazdu to ok. 9 minut.


| Jan Machowski