Budowa linii tramwajowej KST os. Krowodrza Górka – Azory

Zadanie będzie polegać na budowie linii tramwajowej o długości ok. 2,5 km podwójnego toru wraz z siecią trakcyjną od pętli Krowodrza Górka, wzdłuż ul. Opolskiej do pętli Azory, z 4 przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną, sterowaniem ruchem i informacją pasażerską. Linia będzie biegła od pętli Krowodrza Górka w kierunku północnym do Opolskiej, następnie wzdłuż ulicy Opolskiej po jej południowej stronie, na wysokości ulicy Weissa skręci w lewo, w kierunku południowym. W ramach projektu, w rejonie ul. Weissa powstanie parking P+R na ok. 200 samochodów. W rejonie istniejącej pętli autobusowej „Azory” przewidziano zadaszoną pętlę autobusowo-tramwajową z zakończeniem torowiska w formie krańcówki z rozjazdami trapezowymi. Przewiduje się także budowę kładki rowerowej nad ul. Weissa i przebudowę kładki dla pieszych nad ul. Opolską. Zmodernizowany będzie także układ drogowy powiązany z nową linią tramwajową.

27 września 2019 r. podpisana została umowa w sprawie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwoleń na budowę linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od pętli Krowodrza Górka do osiedla Azory. Za zadanie odpowiedzialna jest firma Sweco Consulting Sp. z o.o. z Poznania.


| ZIM