Termomodernizacja żłobka samorządowego nr 14 przy ul. Sienkiewicza 24

Termomodernizacja budynku Żłobka Nr 14 w Krakowie przy ul. Sienkiewicza wpisuje się w cały pakiet proekologicznych działań Zarządu Inwestycji Miejskich, których celem jest przede wszystkim ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery w przypadku budynków użyteczności publicznej należących do Miasta Kraków.

W ramach projektu pochodzący z 1928 roku budynek żłobka zostanie dostosowany do nowych standardów: wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, zmodernizowany zostanie system grzewczy, wymieniony dach, a także ocielone strony i elewacja. Zakłada się, że dzięki temu poprawi się efektywność energetyczna budynku o 25 proc., przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji CO2 o 30 proc.

Inwestycja zastała zrealizowana do końca 2019 roku. Wykonawcą zadania było wybrane w przetargu Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Sp. z o.o. z Krakowa. 30 sierpnia Gmina Miejska Kraków podpisała umowę na wsparcie tego projektów ramach poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Na zadanie, którego całkowita wartość wynosi 1 982 160,94 zł Miasto otrzyma dofinansowanie w wysokości 690 769,93 zł.


| ZIM