Budowa Trasy Wolbromskiej [materiały projektowe]

Trasa Wolbromska to nowa arteria wylotowa z Krakowa na północ. Jej realizacja na terenie Krakowa jest możliwa dzięki współpracy Gminy Kraków i Województwa Małopolskiego.

Trójstronna umowa pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich, Zarządem Inwestycji Miejskich w Krakowie a firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. została podpisana w pierwszej połowie kwietnia. Jej przedmiotem jest zaprojektowanie, uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację (ZRID) oraz budowa zachodniej obwodnicy Zielonek – Trasy Wolbromskiej. Nowa droga o długości około 2 km będzie przebiegać przez teren gminy Kraków i gminy Zielonki. 
Jeśli chodzi o krakowską część zadania, w jej zakres wchodzą trzy zasadnicze elementy:

  • około kilometrowy odcinek nowej drogi kategorii G od ul. Pachońskiego do granicy Krakowa, mającej dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.
  • łącznik pomiędzy nową trasą a ul. Glogera wraz z rondem turbinowym.
  • na około 200 metrach rozbudowana będzie również ul. Glogera.

Trasa Wolbromska – projekt budowlany

Zadanie uzyskało unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic. Wartość dofinansowania dla krakowskiego odcinka to kwota 19 999 999,99 zł.

Trasa Wolbromska – mapka poglądowa

 


| Jan Machowski