Budowa Trasy Wolbromskiej [materia艂y projektowe]

Trasa Wolbromska to nowa arteria wylotowa z Krakowa na p贸艂noc. Jej realizacja na terenie Krakowa jest mo偶liwa dzi臋ki wsp贸艂pracy Gminy Krak贸w i Wojew贸dztwa Ma艂opolskiego.

Tr贸jstronna umowa pomi臋dzy Zarz膮dem Dr贸g Wojew贸dzkich, Zarz膮dem Inwestycji Miejskich w Krakowie a firm膮 STRABAG Infrastruktura Po艂udnie Sp. z o.o. zosta艂a podpisana w pierwszej po艂owie kwietnia. Jej przedmiotem jest zaprojektowanie, uzyskanie decyzji zezwalaj膮cej na realizacj臋 (ZRID) oraz budowa zachodniej obwodnicy Zielonek 鈥 Trasy Wolbromskiej. Nowa droga o d艂ugo艣ci oko艂o 2 km b臋dzie przebiega膰 przez teren gminy Krak贸w i gminy Zielonki.聽
Je艣li chodzi o krakowsk膮 cz臋艣膰 zadania, w jej zakres wchodz膮 trzy zasadnicze elementy:

  • oko艂o kilometrowy odcinek nowej drogi kategorii G od ul. Pacho艅skiego do granicy Krakowa, maj膮cej dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w ka偶dym kierunku.
  • 艂膮cznik pomi臋dzy now膮 tras膮 a ul. Glogera wraz z rondem turbinowym.
  • na oko艂o 200 metrach rozbudowana b臋dzie r贸wnie偶 ul. Glogera.

Trasa Wolbromska – projekt budowlany

Zadanie uzyska艂o unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Ma艂opolskiego na lata 2014-2020, w ramach w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Dzia艂anie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddzia艂anie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dr贸g, w tym budowa obwodnic. Warto艣膰 dofinansowania dla krakowskiego odcinka to kwota 19 999 999,99 z艂.

Trasa Wolbromska – mapka pogl膮dowa

 


| Jan Machowski