Budowa Trasy Nowobagrowej wraz z linią tramwajową

Planowana Trasa Nowobagrowa jest elementem trzeciej obwodnicy Krakowa po wschodniej stronie miasta. Zgodnie z założeniem, ma się ona składać z dwóch zasadniczych elementów: komponentu drogowego i tramwajowego. Dodatkowo, w ramach tego przedsięwzięcia inwestycyjnego miałaby powstać nowa infrastruktura rowerowa i piesza.

Początek Trasy Nowobagrowej od strony północnej wyznacza tzw. węzeł Płaszów, czyli skrzyżowanie planowanej Trasy Ciepłowniczej oraz ulic Lipskiej i Mierzei Wiślanej. Następnie ma ona biec wzdłuż ulicy Mierzeja Wiślana z możliwością połączenia z planowanym układem komunikacyjnym w ramach MPZP „Nowe Miasto” oraz ulicą Bieżanowską. Trasa ma przecinać magistralę kolejową w układzie tunelowym lub estakadowym na południe i południowy-zachód od Zalewu Bagry, biec przez tereny przemysłowe aż do tzw. węzła Kabel na wysokości obecnego skrzyżowania ulic Wielicka, Kamieńskiego i Nowosądecka.

Zgodnie z istniejącymi materiałami studialnymi komponent tramwajowy mógłby zostać zaplanowany równolegle do przebiegu drogowego elementu Trasy Nowobagrowej. Nie wyklucza się też odseparowania obu komponentów i budowy linii tramwajowej w ramach innego przebiegu na odcinku od ulicy Mierzeja Wiślana z włączeniem do torowiska wzdłuż ulicy Wielickiej, z przekroczeniem magistrali kolejowej.

Zgodnie z aktualna Wieloletnią Prognozą Finansową, do 2023 roku powinna zostać opracowana ostateczna koncepcja budowy Trasy Nowobagrowej wraz linią tramwajową i niezbędną infrastrukturą techniczną, w oparciu o którą powinna zostać uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ). W W styczniu 2022 roku podpisana został umowa z wykonawcą, który ma 23 miesiące na przygotowanie zlecenia.

W kolejnych latach, po zabezpieczeniu środków finansowych, zlecone będzie przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID oraz realizacja zadania.


| Jan Machowski