Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic Krakowa [materia艂y dla mieszka艅c贸w, informacje z post臋p贸w prac]

To druga co do wielko艣ci i wa偶no艣ci inwestycja infrastrukturalna Miasta w p贸艂nocnej cz臋艣ci Krakowa. Planowane do realizacji zadanie obejmuje rozbudow臋 istniej膮cej ulicy al. 29 Listopada (od ul. Opolskiej/Woronicza do granic miasta) na d艂ugo艣ci ok. 2.6 km wraz z przebudow膮 obiekt贸w in偶ynierskich oraz rozbudow膮, przebudow膮 i budow膮 infrastruktury: odwodnienia, o艣wietlenia, sygnalizacji 艣wietlnej i koliduj膮cego uzbrojenia. Planowany przebieg trasy pokrywa si臋 z istniej膮c膮 tras膮 al. 29 Listopada.

Przekroje wiaduktu kolejowego na linii nr 95: LK95

Mapki z decyzji ZRID – projektem zagospodarowania terenu

Celem inwestycji jest poprawa warunk贸w ruchu w p贸艂nocnej cz臋艣ci Krakowa. Dzi臋ki poszerzeniu al. 29 Listopada do co najmniej dw贸ch jezdni po dwa pasy ruchu w ka偶da stron臋, przebudowie wiadukt贸w kolejowych, a tak偶e 鈥 w perspektywie czasu 鈥 po艂膮czeniu nowej al. 29 Listopada z planowanymi do realizacji inwestycjami komunikacyjnymi, m.in. budow膮 p贸艂nocnej obwodnicy, linii tramwajowej do G贸rki Narodowej, ulic Iwaszki oraz Feli艅skiego, wyjazd z Krakowa w kierunku p贸艂nocnym b臋dzie znacznie 艂atwiejszy i szybszy.

Zakres planowanych do realizacji prac budowlanych obejmuje m.in.:
鈥 przebudow臋 drogi ul. Al. 29 Listopada i dr贸g bocznych zgodnie z zakresem na planie zagospodarowania zamieszczonego w Koncepcji;
鈥 przebudow臋 2 wiadukt贸w kolejowych,
鈥 budow臋 system odwodnienia terenu, w tym urz膮dzenia odwadniaj膮ce korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizacj臋 deszczow膮, urz膮dzenia podczyszczaj膮ce, inne;
鈥 przebudow臋 i budow臋 urz膮dze艅 i sieci istniej膮cej infrastruktury pod i nadziemnej: urz膮dze艅 teletechnicznych i energetycznych, kana艂u technologicznego, sieci wodoci膮gowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, cieplnych i innych w zakresie obj臋tym inwestycj膮;
鈥 o艣wietlenie drogowe w zakresie obj臋tym inwestycj膮 w technologii LED,
鈥 Wykonanie zabezpieczenia antygraffiti podp贸r, oraz miejsc 艂atwo dost臋pnych zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych pow艂ok膮 akrylow膮
鈥 oznakowanie drogi i dr贸g zwi膮zanych oraz wyposa偶y ww. drogi w urz膮dzenia BRD m.in.: bariery ochronne, itp.
鈥 wzmocnienie pod艂o偶a gruntowego dla uzyskania w艂a艣ciwych warunk贸w posadowienia drogi i obiektu in偶ynierskiego oraz korpusu wysokich nasyp贸w wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp;
鈥 oczyszczenie i udro偶nienie istniej膮cych urz膮dze艅 odwadniajacych i odbiornik贸w dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;

Zadanie jest realizowane w trybie 鈥瀦aprojektuj i wybuduj鈥. Wy艂onionym 24 maja 2017 roku wykonawc膮 jest Konsorcjum firm STRABAG Infrastruktura Po艂udnie Sp. z o.o. (Lider), STRABAG Sp. z o.o. (Partner). Warto艣膰 kontraktu to 94.897.131,26 PLN.

Projekt wsp贸艂finansowany jest przez Uni臋 Europejsk膮 ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 艢rodowisko na lata 2014-2020.

Jak sygnalizowa膰 potencjalne nieprawid艂owo艣ci lub nadu偶ycia w PO Ii艢 2014-2020?

Instytucja Zarz膮dzaj膮ca POIi艢 wdro偶y艂a i udost臋pni艂a mechanizm umo偶liwiaj膮cy sygnalizowanie o potencjalnych nieprawid艂owo艣ciach lub nadu偶yciach finansowych. Mechanizm umo偶liwia zg艂aszanie nieprawid艂owo艣ci poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalny formularz znajduj膮cy si臋 na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powy偶sze rozwi膮zanie przyczyni si臋 do realizacji Programu i u艂atwi zg艂aszanie nadu偶y膰, mog膮cych mie膰 negatywny wp艂yw na jego przebieg.

Inwestycj臋 dofinansowano ze 艣rodk贸w bud偶etu pa艅stwa w ramach rz膮dowego Programu wsparcia przygotowa艅 III Igrzysk Europejskich w 2023 r. Dofinansowanie inwestycji w latach 2022-2023 wyniesie 艂膮cznie 2,4 mln z艂otych.

Dofinansowanie ze srodkow budzetu Panstwa

 

 


| Jan Machowski