Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki – Zabłocie

Realizacja tej ważnej dla mieszkańców inwestycji stała się możliwa dzięki podpisaniu przez Gminę Kraków porozumienia ze spółką kolejową, która od kilku lat realizuje na terenie Krakowa i Małopolski  pakiet inwestycji kolejowych, które w znaczny sposób poprawią atrakcyjność tego środka transportu wśród mieszkańców miasta i regionu. ZIM współpracował z PKP PLK SA przy realizacji kładki dla pieszych i rowerzystów pomiędzy Grzegórzkami a Zabłociem. 

W ramach współpracy Gmina dofinansowała projekt i budowę wyłącznie kładki pieszo-rowerowej. Dodatkowo, po stronie Miasta, przebudowana została sieć energetyczna, kolidująca z kładką, w rejonie skrzyżowania ulic Podgórska i Halicka. Przeprawa będzie miała ok. 660 m długości, będzie posiadała dwukierunkową trasę rowerową i ciąg pieszy. Łączna szerokość kładki to blisko 9 m. Realizacja zadania zakończyła się na początku czerwca 2023 r., a przeprawa została udostępniona mieszkańcom 10 czerwca 2023 r.

Inwestycję dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach rządowego Programu wsparcia przygotowań III Igrzysk Europejskich w 2023 r. w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Dofinansowanie inwestycji wyniesie ponad 33 mln złotych.

 


| Jan Machowski