Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki – Zabłocie

ZIM współpracuje z PKP PLK SA przy realizacji kładki dla pieszych i rowerzystów pomiędzy Grzegórzkami a Zabłociem. Realizacja tej ważnej dla mieszkańców inwestycji stała się możliwa dzięki podpisaniu przez Gminę Kraków porozumienia ze spółką kolejową, która od kilku lat realizuje na terenie Krakowa i Małopolski  pakiet inwestycji kolejowych, które w znaczny sposób poprawią atrakcyjność tego środka transportu wśród mieszkańców miasta i regionu.

W ramach współpracy Gmina dofinansowuje projekt i budowę wyłącznie kładki pieszo-rowerowej. Dodatkowo, po stronie Miasta, jest też przebudowa sieci energetycznej, kolidującej z kładką, w rejonie skrzyżowania ulic Podgórska i Halicka. Budowa kładki już trwa. Przeprawa będzie miała ok. 660 m długości, będzie posiadała dwukierunkową trasę rowerową i ciąg pieszy. Łączna szerokość kładki to blisko 9 m.

Inwestycję dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach rządowego Programu wsparcia przygotowań III Igrzysk Europejskich w 2023 r. w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Dofinansowanie inwestycji wyniesie ponad 33 mln złotych.

 


| Jan Machowski