Przebudowa żłobka na os. Willowym 2

Działający na os. Willowym 2 żłobek zostanie przebudowany, dzieci czemu placówka będzie mogła przyjąć o 50 maluchów więcej niż obecnie. A więc po realizacji zadania zaoferuje 150 miejsc. W 2024 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. Ponieważ budynek jest pod ochroną konserwatorską, na prace modernizacyjne udało się uzyskać dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zadanie jest dofinansowane w ramach rządowego programu MALUCH+ na lata 2022 – 2029.

 


| Jan Machowski