Budowa układu komunikacyjnego w rejonie Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu

Prace przy realizacji rozłożonej na trzy etapy inwestycji trwały od wiosny 2021 roku. Najpierw, na zlecenie ZIM, przebudowana została ul. Kostaneckiego.  Wymieniono instalacje podziemne, przebudowane zostały chodniki, a po stronie zachodniej powstała ścieżka rowerowa. Ulica została poszerzona, dzięki czemu powstał specjalny pas dla karetek i komunikacji autobusowej. Ul. Kostaneckiego zyskała nową nawierzchnię asfaltową, a wszystkie przejścia dla pieszych zyskały specjalne oświetlenie w celu poprawy bezpieczeństwa. W ramach zadania posadzono ponad 3 tys. krzewów róż oraz łącznie 30 drzew. Przebudowa ul. Kostaneckiego zakończyła się w styczniu 2022 r.

W drugim etapie zajęto się ulicą Jakubowskiego. Tu zakres robót był dużo większy, obejmował bowiem nie tylko dojazdówkę do szpitala uniwersyteckiego, ale też ul. Marii Orwid. Wykonawca zaczął od budowy i przebudowy infrastruktury podziemnej. Powstały trzy ronda, wybudowano chodniki po obu stronach, miejsca postojowe. Ułożona została nowa nawierzchnia. Przebudowane zostało skrzyżowanie ulic Marii Orwid z Wielicką – powstał osobny pas do skrętu w kierunku centrum. Co ważne, w ramach zadania powiększona została pętla autobusowa, a to pozwoli na przyjęcie większej liczby kursów.

W ramach poprawy układu komunikacyjnego w Prokocimiu w rejonie placówek medycznych zajęto się też przebudową pasa do skrętu w prawo z Wielickiej w Kostaneckiego. Został on poszerzony do zgodnej z przepisami szerokości 3,25 m. Powstał podwójny przystanek autobusowy z zielonym dachem. przebudowany został chodnik, który ma obecnie od 2,5 do 3 m szerokości. Powstała też ścieżka rowerowa o szerokości ok. 2,5 m. Na odcinku, gdzie nie są zlokalizowane perony autobusowe zmieścił się jeszcze zieleniec o szerokości do 1,25 m. W ramach inwestycji wymienione zostały sieci podziemne: energetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacja deszczowa oraz kanał technologiczny. Na całej szerokości ul. Wielickiej, na wysokości prowadzonych robót ułożono nową nakładkę asfaltową.

Inwestycję dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach rządowego Programu wsparcia przygotowań III Igrzysk Europejskich w 2023 r. Dofinansowanie inwestycji w latach 2022-2023 wyniesie łącznie 17 mln złotych.

 

 


| Jan Machowski