Budowa układu komunikacyjnego w rejonie Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu

Zadanie ma polegać na przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego w rejonie budowanego Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu. Inwestycja podzielona będzie na kilka etapów. W pierwszym etapie planowana jest przebudowa ulicy Kostaneckiego, a następnie rozbudowa ul. Jakubowskiego wraz z włączeniem tej ulicy do ul. Wielickiej za pomocą nowego skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną. W tym etapie rozbudowana zostanie także pętla autobusowa przy ul. Jakubowskiego. W III etapie planowane jest połączenie tego obszaru od południa z ul. Kosocicką poprzez nową drogę publiczną. Jeśli okaże się konieczna do zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej, w III etapie planowana jest budowa estakady drogowej w ciągu ul. Wielickiej.
Zadanie jest na etapie przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskiwania zgód na realizację. I i II etap przedsięwzięcia ma zostać zrealizowany w latach 2020 – 2021. Z kolei III etap – do 2023 roku.


| Jan Machowski