Budowa żłobka przy ul. gen. Karaszewicza-Tokarzewskiego

Druga placówka w dzielnicy XVIII to żłobek przy ul. gen Karaszewicza-Tokarzewskiego. W budynku wygospodarowane będzie miejsce dla 50 maluchów. Obecnie trwa opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. W 2024 roku planowany jest przetarg na projekt i budowę.

Zadanie jest dofinansowane w ramach rządowego programu MALUCH+ na lata 2022 – 2029.


| Jan Machowski