Rozbudowa ulicy Klasztornej

Zadanie polegało na kompleksowej przebudowie ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy.
Zakres prac objął m.in. rozbudowę układu drogowego, przebudowę oświetlenia drogowego i sieci podziemnych – wodociągu, gazociągu, sieci telefonicznej i energoelektrycznej – budowę kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią i zbiornikiem retencyjnym. Tam gdzie jest to konieczne zostały przebudowane i ustawione ekrany akustyczne.
Realizacja zadania to również budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 400 mm o długości całkowitej około 1000 metrów od ul. Syrachowskiej do ul. Longinusa Podbipięty oraz od ul. Syrachowskiej do ul. Odmętowej wraz z przyłączami na podstawie porozumienia z MPWiK S.A.
Wykonawcą inwestycji jest Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD z Gdowa. Zgodnie z umową, realizacja zadania zakończyła się w kwietniu 2022 roku. 


| Jan Machowski