Przebudowa ulicy Klasztornej

Zadanie polega na kompleksowej przebudowie ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy.
Zakres prac obejmuje m.in. rozbudowę układu drogowego, przebudowę oświetlenia drogowego i sieci podziemnych – wodociągu, gazociągu, sieci telefonicznej i energoelektrycznej – budowę kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią i zbiornikiem retencyjnym. Tam gdzie jest to konieczne zostaną przebudowane i ustawione ekrany akustyczne.
Realizacja zadania ma objąć również budowę sieci kanalizacji sanitarnej DN 400 mm o długości całkowitej około 1000 metrów od ul. Syrachowskiej do ul. Longinusa Podbipięty oraz od ul. Syrachowskiej do ul. Odmętowej wraz z przyłączami na podstawie porozumienia z MPWiK S.A.
Przetarg na realizację zadania wygrała Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD z Gdowa. Zgodnie z aktualnym założeniem, prace budowlanego powinny rozpocząć się wiosną 2020 roku.


| Jan Machowski