Budowa żłobka przy ul. Rybitwy

Zgodnie z założeniem, w nowym żłobku przy ul. Rybitwy ma być miejsce dla 100 dzieci. Najpierw planowane opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku w technologii modułowej. A następnie ogłoszenie przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane.

Zadanie jest dofinansowane w ramach rządowego programu MALUCH+ na lata 2022 – 2029.

 


| Jan Machowski