Linii tramwajowa KST Krowodrza Górka – Górka Narodowa [mapka, materiały dla mieszkańców]

To obecnie największa i najważniejsza inwestycja infrastrukturalna w północnej części Krakowa. Początek nowej trasy tramwajowej o długości ponad 5 km znajduje przy istniejącej pętla Krowodrza Górka, u zbiegu ulic Bratysławskiej, dr. Twardego i Wybickiego. Następnie linię poprowadzono w kierunku północnym do ul. Pachońskiego, gdzie tramwaj skręci w prawo w kierunku wschodnim i pojedzie wzdłuż ulic Pachońskiego i Siewnej. W rejonie ul. Bociana projektowana trasa tramwajowa skręca na północ w kierunku ulic Kuźnicy Kołłątajowskiej i Banacha aż do pętli autobusowo-tramwajowej z nowoczesnym dworcem. Bezpośrednio nad pętlą zlokalizowany będzie wielopoziomowy parking P&R wraz ze stanowiskami postojowymi przystosowanymi do ładowania pojazdów elektrycznych.

Materiały dla mieszkańców:

Projekt w zakresie budowy linii tramwajowej KST Azory nie przewiduje wjazdu na pętlę Krowodrza Górka. Natomiast powiązanie inwestycji KST Azory z inwestycją KST etap III umożliwia relację linii tramwajowej z Azorów na Górkę Narodową oraz z Azorów w kierunku Śródmieścia w obu kierunkach. Zaprojektowane przystanki tramwajowe dla KST etap III na wysokości pętli Krowodrza Górka po wybudowaniu obu linii tramwajowych w kierunku Górki Narodowej i Azory umożliwiają korzystanie z linii tramwajowej we wszystkich kierunkach, tj. w kierunku Azorów, Górki Narodowej i Śródmieścia. Poniżej rysunki:

Rys. 2.04 PB

0129_D_PZT_02-02.01_841x2370

 

W ramach trasy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej przewidziano także dwukomorowy tunel drogowy o długości ok. 100 m w ciągu ul. Opolskiej. Takie rozwiązanie ma zapewnić bezkolizyjny i sprawy przejazd komunikacji tramwajowej z północnych osiedli do centrum miasta.

Planowana do realizacji inwestycja obejmuje m.in.:
• budowę linii tramwajowej o długości ok. 5 km wraz z pełną infrastrukturą drogową obejmującą budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych, budowę ścieżek rowerowych, budowę chodników oraz budową oświetlenia
• przebudowę istniejącej pętli tramwajowej Krowodrza Górka oraz budowę nowej pętli tramwajowo-autobusowej w rejonie Górki Narodowej
• budowę 3 nowych podstacji trakcyjnych oraz gruntowną modernizacja 1 podstacji
• budowę wielopoziomowego skrzyżowania z tunelem w ciągu ul. Opolskiej
• budowę 3 parkingów w systemie Park & Ride:
– przy pętli tramwajowo- autobusowej Krowodrza Górka na ok.110 miejsc
postojowych
– przy ul. Pachońskiego w rejonie ul. Szopkarzy na ok. 94 miejsca postojowe
– przy pętli tramwajowo – autobusowej Górka Narodowa – parking dwupoziomowy na
ok. 240 miejsc postojowych
• budowę siedmiu obiektów inżynierskich:
– tunel w ciągu ul. Opolskiej
– estakada drogowa nad doliną Sudołu
– estakada tramwajowa nad doliną Sudołu
– kładka dla pieszych na wysokości ulicy Szopkarzy i Danka
– most na rzece Białucha
– przepust na potoku Bibiczanka
– wiadukt kolejowy.

Zadanie realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z podpisaną 22 maja 2017 roku umową, wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o. o. Przed wyłonieniem wykonawcy, Miasto uzyskało decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych (15 marca 2016 roku).

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie
Całkowita wartość projektu: 595 186 914,69 PLN
Wydatki kwalifikowane w ramach projektu: 216 735 206,67 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 184 224 925,66 PLN

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w PO IiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.

Inwestycję dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach rządowego Programu wsparcia przygotowań III Igrzysk Europejskich w 2023 r. w latach 2022-2023 na łączną kwotę 38 080 000 złotych.

W ramach przedsięwzięcia pn. Program modernizacji dróg i chodników dofinansowanie wyniesie 25,01 mln złotych.

W ramach przedsięwzięcia pn. Modernizacja torowisk tramwajowych dofinansowanie wyniesie 13,07 mln złotych.


| Jan Machowski