Budowa kładki z ul. Żabiniec do ul. Klemensiewicza

Inwestycja ma za zadanie zapewnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych i rowerzystów torów kolejowych na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 100 Kraków Mydlniki – Gaj i magistrali nr 8 Warszawa – Kraków w rejonie osiedla Żabiniec i ul. Klemesiewicza. 
Zadanie jest na etapie przygotowania dokumentacji projektowej potrzebnej do uzyskania decyzji lokalizacyjnej (ULICP). Wynikiem przeprowadzonych analiz są 3 warianty przebiegu przejścia. Propozycje sa przedmiotem audytów i uzgodnień przeze wszystkim z PKP, ale także z jednostkami miejskimi i gestormai sieci.

W tym roku powinna być gotowa decyzja ULICP dla optymalnego wariantu kładki. Chcielibyśmy tez płynnie ogłosić przetarg na przygotowanie projektu z uzyskanie zgody na budowę, a w kolejnym etapie wyłonić wykonawcę prac budowlanych. Zgodnie z aktualnym WPF finansowanie zadania w kwocie około 11 mln zł zapewnione jest do 2023 roku.


| Jan Machowski