Budowa kładki z ul. Żabiniec do al. 29 Listopada [wizualizacje]

Inwestycja ma za zadanie zapewnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych i rowerzystów torów kolejowych na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 100 Kraków Mydlniki – Gaj i magistrali nr 8 Warszawa – Kraków w rejonie osiedla Żabiniec i ul. Klemesiewicza. 

Jesienią 2020 r. zostały wydane dwie decyzje lokalizacyjne dla budowy kładki wraz z tunelem oraz budową: instalacji oświetlenia, sieci oraz instalacji kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz budową i przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu (sieci teletechniczne i elektroenergetyczne) – w ramach budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika łączącego ul. Żabiniec z ul. Klemensiewicza w Krakowie: jedna dotycząca terenów kolejowych wydana przez Wojewodę Małopolskiego, druga – dotycząca pozostałego terenu – przez Prezydenta Miasta Krakowa

Punktem wyjścia była opracowana na zlecenie ZIM koncepcja tej kładki. Autorem koncepcji jest D.A. – Projekt Biuro Projektów Dróg, Ulic i Mostów z Krakowa.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę zabezpieczono kwotę 2,5 mln zł do 2024 roku. Obecnie Wydział Skarbu Miasta UMK prowadzi postępowanie w sprawie pozyskania działek pod budowę kładki.

 


| Jan Machowski