Modernizacja żłobka nr 23 przy ul. Słomianej

W 2020 roku przeprowadzono kompleksową termomodernizację budynku żłobka od dachu po fundamenty. Ocieplony został stropodach, daszek nad wiatrołapem przy wejściu do budynku, odnowiono elewację. Izolację zyskały fundamenty budynku.


| Jan Machowski