Budowa żłobka przy ul. Lubockiej

Nowy żłobek dla dzielnicy XVII powstanie także przy ul. Lubockiej. Przewidziano tam ok. 50 miejsc dla maluchów. Budynek ma być realizowany w technologii modułowej. W 2024 roku planowane jest opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych. Następnie opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Zadanie jest dofinansowane w ramach rządowego programu MALUCH+ na lata 2022 – 2029.

 


| Jan Machowski