Linia tramwajowa Azory – Cichy Kącik

Linia tramwajowa Azory – Cichy Kącik ma na celu zapewnienie sprawnej komunikacji zbiorowej po zachodniej stronie Krakowa. Punktem wyjścia do przygotowania koncepcji tej inwestycji jest opracowane na zlecenie Miasta w 2014 roku Studium wykonalności dla połączenia drogowego ul. Piastowska – ul. Głowackiego – ul. Weissa w Krakowie. Jeden z wariantów tego materiału proponuje realizację na odcinku od osiedla Azory do pętli Cichy Kącik linii tramwajowej. Na bazie tego opracowania, ma zostać przygotowania aktualna koncepcja przebiegu, z propozycjami konkretnych rozwiązań technicznych, szczególnie na styku z już istniejącą infrastrukturą drogową i kolejową. Zadaniem projektantów będzie też oszacowanie kosztorysu inwestorskiego, a także przygotowanie dokumentów i uzyskanie w imieniu Miasta tzw. decyzji środowiskowej. To na jej podstawie, w kolejnych latach będzie mogła zostać opracowana dokumentacja potrzebna do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację (ZRID) .
Zgodnie z istniejącym studium wykonalności, nowa linia tramwajowa ma się zaczynać od ulicy Weissa, gdzie ma się łączyć z planowaną trasą szybkiego tramwaju z Krowodrzy Górki do osiedla Azory. Następnie linia ma przekroczyć magistralę kolejową wschód – zachód, dojść do ul. Głowackiego i biec wzdłuż tej ulicy w kierunku południowym do skrzyżowania z ulicą Podchorążych. Tam ma powstać skrzyżowanie z już istniejącym układem torowym, zapewniające możliwość poprowadzenia komunikacji tramwajowej w różnych kierunkach. Na dalszym odcinku linia będzie biegła w kierunku południowym wzdłuż ulicy Piastowskiej aż do pętli Cichy Kącik. Po drodze mają zostać zaproponowane przez projektantów nowe skrzyżowania z ulicami Lea, Armii Krajowej oraz Reymonta.
Inwestycji tramwajowej ma też towarzyszyć układ drogowy oraz nowe ścieżki rowerowe i chodniki. ZIM chce też, by została opracowana dokumentacja i uzyskana decyzją środowiskowa dla przebudowy odcinka od pętli Cichy Kącik do ul. Królowej Jadwigi wraz z nowym mostem nad Rudawą i ścieżkami rowerowymi. Tu również nie planuje się poszerzenia istniejących ulic, za to infrastruktura miałaby się wzbogacić się o dodatkowe rozwiązania dla osób korzystających z jednośladów.


| Jan Machowski