Modernizacja żłobka nr 7 na os. Zielonym

W 2021 roku został zakończony pierwszy etap inwestycji w zakresie wykonania izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych i wykonania nowych tynków wewnątrz obiektu na poziomie piwnic. Przeprowadzono także prace na zewnątrz obiektu w zakresie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych obiektu oraz w zakresie zagospodarowania terenu.


| Jan Machowski