Zespół szkolno-przedszkolny na osiedlu Gotyk (ul. Meiera)

Osiedle Gotyk to stosunkowo nowe miejsce na mieszkaniowej mapie Krakowa. Osiedle położone jest w północnej części Krakowa, nieopodal trasy wylotowej na Warszawę. Nowy zespół szkolno-przedszkolny dla około 500 dzieci ma powstać przy ulicy Meiera. Poza salami lekcyjnymi, w ramach zadania przewidziano również aulę, bibliotekę, salę komputerową, sale zajęć ruchowych, salę gimnastyczną oraz zaplecze kuchenne. Zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu, na działce, gdzie powstanie budynek szkoły i przedszkola wykonane zostanie boisko sportowe oraz ogródek zabaw dla przedszkolaków, a także nasadzona będzie zieleń niska. Powierzchnia użytkowa szkoły wyniesie 4083,00 m2 . W listopadzie 2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą na zaprojektowanie i budowę nowej placówki edukacyjnej. Prace budowlane rozpoczęły się latem 2018 roku, a zakończą w połowie 2020 roku.

Autor wizualizacji: Przemysław Czubaj Biuro Architektoniczne

| ZIM