Kładka przez Wisłę Dębniki – Salwator

Na zlecenie ZIM wykonano koncepcję kładki, która przedstawia dwa warianty budowy kładki Dębniki – Zwierzyniec (wariant z kładką podwieszaną oraz wstęgową). Dla wariantu wstęgowego została wydana pozytywna (z uwagami) opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków i ten właśnie wariant został wybrany jako optymalny do dalszych prac.


| Jan Machowski