Kładka przez Wisłę Dębniki – Salwator

Nowy zadaniem Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie w tym roku jest przygotowanie koncepcji kładki nad Wisłą, która połączy Dębniki i Salwator. W tym roku planowane jest przeprowadzenie konkursu architektoniczno-urbanistycznego dla nowej przeprawy dla pieszych i rowerzystów. Istotna będzie także kwestia lokalizacji kładki i uwzględnienia jej w dokumentach planistycznych Miasta.

Aktualnie propozycję koncepcji kładki analizuje Miejski Konserwator Zabytków.


| Jan Machowski