Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Kąpielowej

Zadanie polega na wykonaniu wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej nad magistralą kolejową nr 94. Opracowanie ma też uwzględniać zmiany w zakresie przyległego układu drogowego – chodzi m.in. o ulice Torową, Armii Kraków i Kolejarzy, a także dojazd do planowanego w tym rejonie parkingu P+R przy przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Budowa wiaduktu, a tym samym likwidacja przejazdu drogowego przez tory ma poprawić bezpieczeństwo ruchu, a także ułatwić obsługę komunikacyjną od strony Swoszowic nie tylko dla zmotoryzowanych, ale także pieszych i rowerzystów.


| Jan Machowski