Harcówka przy ul. Kaczeńcowej 7

Prowadzona w 2017 inwestycja polegała na kompleksowej przebudowie dawnego budynku świetlicy miejskiej, zlokalizowanego przy ul. Kaczeńcowej 7 w Krakowie na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej. Dzięki temu, harcerze mają wygodne i nowoczesne miejsce spotkań. W ramach zadania zniszczony budynek zaadaptowano do nowej funkcji, wymieniono wszystkie instalacje, w tym ogrzewanie na proekologiczne – gazowe. Odnowiono także otoczenie budynku.

Wartość inwestycji to 900 tys. zł.


| ZIM