Budowa Trasy Ciepłowniczej wraz z linią tramwajową

Planowana Trasa Ciepłownicza to element III obwodnicy Krakowa na odcinku pomiędzy rondem Dywizjonu 308 (Nowa Huta) a ulicą Lipską (Podgórze). W celu rozpoczęcia prac przygotowawczych do realizacji zadania, w 2021 roku ZIM ogłosi przetarg na wybór firmy projektowej, która opracuje wielobranżową i wielowariantową koncepcję tej inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej (DUŚ) dla wybranego rozwiązania.

Zadaniem wykonawcy będzie przedstawienie minimum 4 wariantów przebiegu Trasy Ciepłowniczej wraz z linią tramwajową na długości ok. 4km i budową skrzyżowań (lub węzłów) drogowych, estakad oraz przeprawy pod rzeką i/lub nad rzeką Wisłą. W ramach inwestycji przewidziana ma być budowa i przebudowa chodników oraz ścieżek rowerowych.

Aktualnie, w oparciu o wcześniej przygotowane materiały studialne, zakłada się kilka ewentualnych przebiegów Trasy Ciepłowniczej i linii tramwajowej. Dla komponentu drogowego, w dokumentach planistycznych Miasta wyznaczony jest korytarz na odcinku od ronda Dywizjonu 308 przez ulicę Nowohucką do istniejącego mostu na Wiśle, bądź z wykorzystaniem ulicy Ciepłowniczej, przekroczenia Wisły na wysokości ulicy Szafrańskiej i Golikówka, do ulicy Lipskiej. Z kolei dla przebiegu linii tramwajowej, wcześniejsze materiały studialne wskazują kilka potencjalnych przebiegów.

Wielowariantowa i wielobranżowa koncepcja dla tej inwestycji zlecona przez ZIM ma pozwolić na wybranie wariantu optymalnego zarówno pod względem finansowym, jak i rozwoju systemu transportu publicznego, indywidualnego i rowerowego.

Zgodnie z planem, decyzja środowiskowa dla wybranego wariantu ma zostać opracowana do 2023 roku. Jesienią 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą. W kolejnych latach, po zabezpieczeniu środków finansowych na realizację tego zadania, ma zostać zlecone przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID, a następnie wykonanie robót budowlanych.

Koszty realizacji całej inwestycji oszacowane będą w koncepcji.

 


| Jan Machowski