Budowa podziemnego przejścia pieszo-rowerowego w rejonie ul. Suchej w Łagiewnikach

Podstawowym założeniem tej inwestycji będzie umożliwienie bezpiecznego przejścia pieszych i przejazdu rowerzystów pod magistralą kolejową LK 94 oraz układem drogowo-tramwajowym ul. Zakopiańskiej. Wstępne opracowania studialne wskazują na kilka wersji rozwiązań technicznych tej inwestycji. Zgodnie z założeniem tunel będzie miał ok. 5 m szerokości oraz trzy wejścia i wyjścia: po wschodniej stronie LK 94, pomiędzy LK 94 a ul. Zakopiańską oraz po zachodniej stronie ul. Zakopiańskiej (w rejonie budynku ZUS). W zależności od proponowanej wersji, długość tunelu waha się od 67,5 m do 83,6 m.

Zadanie jest na etapie przygotowania wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji.


| Jan Machowski