Budowa pawilonu dla szympansów i makaków

Zadanie polega na budowie pawilonu dla szympansów i makaków japońskich wraz z wybiegami zewnętrznymi. Planowany zakres prac obejmie: rozbiórka istniejącego parterowego budynku – dawnego pawilonów kotów drapieżnych, usunięcie kolidujących z inwestycją fragmentów instalacji wewnętrznych w terenie (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i opadowej, elektroenergetycznej i niskoprądowej) oraz budowę pawilonu dla szympansów i makaków japońskich z wybiegami zewnętrznymi i instalacjami wewnętrznymi: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wod.-kan., c.o. wraz z kotłownią na olej opałowy, elektroenergetyczną i niskoprądową oraz techniki basenowej. Wykonane zostaną również instalacje wewnętrznymi w terenie: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i opadowej, drenażem wybiegów zewnętrznych, elektroenergetyczną i oświetleniową terenu, oraz niskoprądową.  W ramach zagospodarowania pawilonu powstaną elementy małej architektury, mur oporowym. Przebudowane zostaną fragmenty istniejących ciągów pieszych i przeprowadzona zostanie niezbędna niwelacją terenu.

Nową infrastrukturę w krakowskim ZOO zaprojektowano w taki sposób, aby maksymalnie uatrakcyjnić możliwość obserwacji zwierząt latem i zimą, przy zapewnieniu im doskonałych warunków do bytowania. Zastosowane zostaną przegrody szklane, które zapewniają bardziej bezpośredni kontakt z mieszkańcami pawilonu – temu mają również służyć stalowe siatki oddzielające zwiedzającego od zwierząt  „zielona fosą” i barierką.

Obserwacja szympansów przebywających na wybiegu zewnętrznym będzie możliwa latem z wnętrza budynku z poziomu obudowanego panelami szklanymi tarasu na pierwszym piętrze. Zimą z kolei, będą mogły być oglądane podczas przebywania na wybiegu wewnętrznym, zarówno z poziomu parteru i pierwszego piętra. Wybieg wewnętrzny będzie miał dużo światła dziennego, dzięki zastosowaniu świetlika dachowego.

Makaki japońskie, które spędzają cały rok na zewnątrz, będą miały do dyspozycji specjalnie przygotowaną dla nich sadzawkę z podgrzewaną wodą. Ich obserwacja będzie możliwa w porze letniej i zimowej także z wnętrza budynku, gdzie w rejonie schodów wyodrębniono specjalną strefę dla zwierzających.

Przestrzenie wewnętrznie i zewnętrzne będą tak zaaranżowane, by z jednej strony dać zwiedzającym złudzenie przebywania w otoczeniu zwierząt, a z drugiej zaś, by zapewnić szympansom i makakom miejsce do bytowania podobne do naturalnego.

Parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy: 667,66 m².

Powierzchnia użytkowa: 898,58 m²

Kubatura: 6118,30 m²


| Jan Machowski