Ośrodek Ruczaj, filia Centrum Kultury Podgórza

Umowa między ZIM a ŁEGPRZEM w sprawie budowy Ośrodka Ruczaj, filii Centrum Kultury Podgórza została zawarta 1 lutego 2023 r.

Wartość umowy to 55 592 023,00 w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych 30 000 000
Termin realizacji: 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Ośrodek Ruczaj jako filia Centrum Kultury Podgórza – będzie realizowany przy ul. Jana Kantego Przyzby w Krakowie, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę Limba Eko sp. z o.o. Budynek będzie posiadać cztery kondygnacje nadziemne i dwie podziemne. Bryła budynku będzie zwarta z zaokrąglonymi narożnikami, częściowo podcięta od strony zjazdu do garażu podziemnego dodając jej lekkości. Na elewacjach zostaną zamontowane kolorowe światłołamacze, a foyer w parterze będzie doświetlone przez szklaną fasadę.
W części wejściowej budynku została zaprojektowana reprezentatywna spiralna klatka schodowa i recepcja. Centralną część obiektu zajmie wielofunkcyjna sala widowiskowa z 287 miejscami oraz sceną z przeznaczeniem na koncerty, spektakle teatralne, projekcje filmowe, eventy. Sala zostanie wyposażona w technologię sceniczną: m.in. mechanikę sceny, profesjonalne oświetlenie sceny oraz nagłośnienie przystosowane do ww. przedsięwzięć.
Na pierwszym piętrze znajdzie się balkon sali widowiskowej, kawiarnia połączona z foyer . Na drugim i trzecim piętrze przewidziano pomieszczenia edukacyjne oraz część administracyjną Centrum Kultury Ruczaj. Na część edukacyjną składają się m.in.: pracownia plastyczna i ceramiczna z niezbędnym zapleczem, lektorium do prowadzenia zajęć z języków obcych, dwie pracownie oświatowe (z możliwością ich połączenia), cztery sale muzyczne (do nauki gry na instrumentach i zajęć wokalnych), trzy sale taneczne (z możliwością ich połączenia) – w których planowane są m.in. zajęcia baletowe, z tańca nowoczesnego, czy latino oraz sala spotkań klubowych. Będzie również kolorowa i bezpieczna przestrzeń dedykowana najmłodszym, w której będą organizowane zajęcia w ramach Klubu Rodziców (dedykowane dzieciom do lat 3 z opiekunami) – m.in. umuzykalniające, sensoryczne i ogólnorozwojowe. Budynek będzie przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla matek z dziećmi.
Parametry techniczne budynku:
Powierzchnia zabudowy – 1038 m2
Powierzchnia użytkowa ok. 4700 m2
Powierzchnia sali widowiskowej: parter ok. 177 m2, balkon ok. 71 m2, scena – ok. 190 m2

Podstawową funkcją Ośrodka będzie pełnienie roli dzielnicowego domu kultury. Obiekt ma być miejscem animacji lokalnego życia kulturalnego, edukacji artystycznej i kulturalnej oraz promocji kultury. Placówka będzie organizatorem wydarzeń kulturalno-społecznych o zasięgu dzielnicowym i miejskim. Jej działalność kulturalna i edukacyjna będzie wielokierunkowa i dostosowana do różnych grup wiekowych. Nowoczesna i funkcjonalnie zaprojektowana przestrzeń Ośrodka Ruczaj pozwoli na stworzenie kompleksowej i różnorodnej oferty kulturalno-edukacyjnej dla wszystkich grup wiekowych – od najmłodszych z opiekunami, po seniorów.
Nie bez znaczenia będzie również promowanie nauki i technologii. Zgodnie z założeniem, ośrodek ma być także lokalnym forum kreowania i wymiany myśli społecznej, miejscem przyjaznym i otwartym dla lokalnych organizacji pozarządowych, które będą mogły korzystać z pomieszczeń budynku.
W budynku znajdzie się też nowa siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki, co znacząco poprawi dostępność do niej dla mieszkańców, z uwagi na dobre skomunikowanie z osiedlami na obszarze dzielnicy.
Ponadto inwestycja obejmuje również wykonanie zagospodarowania terenu i połączenie go z układem komunikacyjnym wybudowanego w latach 2017 – 2020 osiedla budynków mieszkalnych należących do Gminy Miejskiej Kraków. W ramach prac zewnętrznych zostanie nasadzona nowa zieleń oraz zamontowane obiekty małej architektury.


| Michał Sordyl