O nas

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie (ZIM) to miejska jednostka, powołana do życia uchwałą Rady Miasta Krakowa z 29 marca 2017 roku. Działalność ZIM reguluje uchwała nr LXVII/1658/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie rozpoczął działalność od 1 września 2017 roku. Powstał w oparciu o działający do niedawna w strukturach Urzędu Miasta Krakowa Wydział Inwestycji, który ma w swoich portfolio takie projekty, jak Centrum Kongresowe ICE Kraków, miejski stadion Cracovii, Pawilon im. Stanisława Wyspiańskiego, czy program budowy mieszkań gminnych.

Naszym priorytetem są projekty inwestycyjne bliskie mieszkańcom. Do ważniejszych zadań ZIM należą: kontynuacja realizacji programu mieszkań gminnych z największym obecnie projektem jakim jest powstające osiedle 10 bloków przy ul. Przyzby, budowa nowych żłobków i szkół, obiektów o charakterze kulturalnym. Wśród zadań na najbliższe lata są także duże projekty infrastrukturalne: przebudowa ul. Kocmyrzowskiej wraz z linią tramwajową, budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą pomiędzy Kazimierzem a Ludwinowem, a także linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do osiedla Azory ( Schemat Organizacyjny Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie )