Ośrodek Ruczaj: powstaje dokumentacja projektowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie podpisał umowę z biurem architektonicznym Limba Eko sp. z o.o. z Krakowa na przygotowanie dokumentacji projektowej dla Ośrodka Ruczaj w Krakowie. Placówka, która powstanie przy ul. Przyzby, będzie filią Centrum Kultury Podgórza.

Przypomnijmy: koncepcję architektoniczno-urbanistyczną, w oparciu o którą ZIM Kraków wybuduje dla mieszkańców Ośrodek Ruczaj, poznaliśmy 7 grudnia ub. r. Sąd konkursowy, na którego czele stał arch. Borysław Czarakcziew zadecydował o wyborze propozycji biura architektonicznego Limba Eko sp. z o.o. z Krakowa. Zwycięzca otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. złotych, a także zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji oraz pełnienia nadzoru autorskiego podczas jej realizacji.
– Po rozmowach z biurem Limba podpisaliśmy umowę, w ramach której realizowane będą kolejne etapy przygotowania tej inwestycji – informuje Janina Pokrywa, dyrektor ZIM Kraków. Najpierw biuro Limba przygotuje projekt koncepcyjny, a następnie budowlany, w oparciu o który zostanie uzyskane pozwolenie na budowę. – Liczymy, że ten etap zakończy się w ostatnim kwartale bieżącego roku – zaznacza Janina Pokrywa. Następnie, biuro Limba przygotuje projekt wykonawczy budynku, na podstawie którego wyłoniony w przetargu wykonawca zrealizuje Ośrodek Ruczaj. Przez czas trwania inwestycji, Limba będzie pełniła nadzór autorski nad pracami. Wartość umowy to ok. 996 tys. złotych.
Warto wiedzieć, że ośrodek Ruczaj zostanie zbudowany przez ZIM Kraków przy ul. Przyzby. Będzie to filia Centrum Kultury Podgórza. Zgodnie z założeniem, Ośrodek Ruczaj ma być miejscem animacji lokalnego życia kulturalnego, edukacji artystycznej i kulturalnej oraz promocji kultury. Placówka będzie organizatorem wydarzeń kulturalno-społecznych o zasięgu dzielnicowym i miejskim. Jego działalność kulturalna i edukacyjna będzie wielokierunkowa i dostosowana do różnych grup wiekowych. Nie bez znaczenia będzie również promowanie w nowym centrum nauki i technologii.
Ośrodek Ruczaj będzie miejscem spotkań i aktywizacji społecznej różnych grup, w tym seniorów. Ma być także lokalnym forum kreowania i wymiany myśli społecznej, miejscem przyjaznym i otwartym dla lokalnych organizacji pozarządowych, które będą mogły korzystać z pomieszczeń budynku.

 

Wizualizacje: Limba Eko Sp. z o.o.


| Jan Machowski