Budowa kładki Kazimierz – Ludwinów: pierwsze zmiany w organizacji ruchu

Od 3 stycznia 2024 r. od godziny 9.00 wprowadzona będzie czasowa zmiana w organizacji ruchu w związku z budową kładki Kazimierz – Ludwinów. Zmiana będzie dotyczyć głównie ruchu pieszych i rowerzystów po stronie Ludwinowa.

Roboty budowlane związane z nową przeprawą dla pieszych i rowerzystów rozpoczną się od przebudowy sieci gazowej po stronie ul. Ludwinowskiej. Na wysokości połączenia Bulwaru Wołyńskiego z ul. Ludwinowską oraz w rejonie dojazdu do przedszkola integracyjnego Pod Kasztanami uruchomiony będzie wjazd i wyjazd z placu budowy – na drodze dojazdowej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju.

W ramach tej czasowej organizacji, od 3 stycznia od godz. 9.00 dla ruchu pieszego i rowerowego zamknięty zostanie Bulwar Wołyński na odcinku od ul. Ludwinowskiej do okolic balonu widokowego zlokalizowanego po zachodniej stronie hotelu Forum. Ruch pieszy i rowerowy będzie się odbywał zgodnie z oznakowaniem w terenie, z wykorzystaniem ulic Ludwinowskiej i Konopnickiej.

Od strony zachodniej bulwaru zapewnione będzie dojście do barek hotelowych.

Taka organizacja ruchu wprowadzona będzie do odwołania.

Przypomnijmy: kładka pieszo-rowerowa Kazimierz – Ludwinów realizowana jest na podstawie umowy z 5 października 2023 pomiędzy ZIM w Krakowie a firmą Primost Południe Sp. z o.o. Wartość kontraktu to 113,7 mln zł z terminem realizacji 26 miesięcy.

Przeprawa będzie miała ok. 130 m długości, prawie 14 m szerokości, a w najwyższym punkcie będzie wysoka na blisko 16 m. Połączy Bulwar Inflancki pomiędzy ulicami Skawińską a Wietora po stronie Kazimierza z Bulwarem Wołyńskim w pobliżu ulicy Ludwinowskiej. Obiekt będzie się składać się z trzech połączonych ze sobą konstrukcji, tworzonych przez dwa stalowe łuki o zmiennej sztywności zamocowane w żelbetowych podporach (przyczółkach) i środkowego pomostu widokowego.

Co ważne, zadanie zostanie zrealizowane z jak najmniejszą ingerencją w zieleń. Do wycięcia zaplanowano jedynie dwa drzewa, w zamian za które nasadzonych będzie 8 okazów. Jedno drzewo zostanie przesadzone.

To inwestycja zaplanowania i realizowana przede wszystkim z myślą o mieszkańcach Krakowa. Przeprawa będzie stanowić dogodne połączenie dla pieszych i rowerzystów z pominięciem istniejących mostów drogowych. Przejazd rowerem z dzielnic południowych do centrum będzie krótszy niż obecnie, a mieszkańcy Starego Miasta będą mieli łatwiejszy dostęp do atrakcyjnych terenów zielonych Podgórza, choćby Plant im. Floriana Nowackiego czy doliny rzeki Wilgi. Nie bez znaczenia jest też szansa na ożywieniem brzegów Wisły i powtórzenie sukcesu oddanej w 2010 roku kładki ojca Laetusa Bernatka. Równie istotny jest także fakt, że po realizacji tej inwestycji poprawi się stan infrastruktury komunalnej po obu stronach Wisły dzięki przebudowie sieci podziemnych.

Inwestycja realizowana jest przy wsparciu finansowym w wysokości 65 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

 


| Jan Machowski