Żłobek na Sienkiewicza uruchomiony po termomodernizacji

Po przeprowadzonej na zlecenie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie kompleksowej termomodernizacji, do odnowionego budynku samorządowego żłobka nr 14 przy ul. Sienkiewicza 24 powróciły maluchy.

Prace związane z termomodernizacją żłobka rozpoczęły się na początku lipca. Wykonawcy – Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o. z Krakowa – przeprowadził m.in. izolację termiczną i przeciwwodną ścian zewnętrznych i fundamentów, obróbki blacharskie parapetów i rynien spustowych, wymienił okna, docieplił poddasze i wyremontował dach. W wykazie robót znalazła się też wymiana instalacji wewnętrznych, w tym zastąpienie ogrzewania gazowego miejskim ciepłem systemowym. W ramach prac przeprowadzona została konserwacja detali architektonicznych, remont balustrad, drogi dojazdowej, przebudowany został budynek gospodarczy i wybudowana wiata śmietnikowa. Inwestycja prowadzona była w oparciu o wytyczne konserwatorskie.
Realizacja zadania, którego wartość wyniosła ok. 2 mln zł zakończyła się pod koniec ub. r. Następnie trwały odbiory i budynek został oddany do użytkowania. To pozwoliło dyrekcji żłobka na podpisanie umów z rodzicami. Dziś do placówki uczęszcza już kilkadziesiąt maluchów. Docelowo żłobek będzie mógł przyjąć prawie 100 dzieci.
Zadanie uzyskało dotację ze środków unijnych. 30 sierpnia Gmina Miejska Kraków podpisała umowę na wsparcie tego projektów kwotą ok. 690 tys. zł ramach poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W tym roku planowana jest kontynuacja prac na terenie żłobka. Chodzi o remont ogrodzenia i aranżację ogrodu. Niedługo ogłoszony będzie przetarg na wykonawcę.


| Jan Machowski