Zielone światło dla budowy parkingu P+R na Górce Narodowej [wideo]

Wydział Architektury i Urbanistyki UMK wydał decyzje, które pozwalają na rozpoczęcie budowy parkingu P+R na Górce Narodowej wraz z terminalem autobusowym i pętlą dla szybkiego tramwaju. To otwiera drogę do prac na końcówce inwestycji.

Przypomnijmy: z uwagi na brak możliwości budowy parkingu P+R na pierwotnie planowanych na ten cel działkach, Zarząd Inwestycji Miejskich zlecił przeprojektowanie pętli końcowej linii tramwajowej do Górki Narodowej. Chodziło o umożliwienie dokończenia trasy szybkiego tramwaju przy jednoczesnym zabezpieczeniu miejsc postojowych w systemie „parkuj i jedź”. Zaprojektowany został parking dwupoziomowy, pod którym ma działać terminal autobusowy i pętla tramwaju. Takie rozwiązanie nie tylko poprawia integrację poszczególnych środków transportu. Dwupoziomowy parking to dwa razy więcej miejsc postojowych niż pierwotnie planowano. Obiekt zlokalizowany zaraz przy granicy Krakowa na Górce Narodowej zapewni parkowanie w systemie P+R dla ok. 470 pojazdów. Powstanie kilkanaście miejsc dla niepełnosprawnych. Na parkingu będą działać punkty do ładowania pojazdów elektrycznych.

Bliżej do budowy ostatniego odcinka linii KST do Górki Narodowej – zobacz wideo

Aby można było zrealizować inwestycje z taką zmianą, konieczne było uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na zamienne rozwiązanie projektowe. Jesienią zeszłego roku wydana została decyzja środowiskowa dotycząca tego zakresu, a niedawno Wydział Architektury i Urbanistyki UMK wydał decyzje zezwalające na realizacje, które stały się ostateczne. To otwiera drogę do rozpoczęcie budowy parkingu P+R na Górce Narodowej wraz z terminalem autobusowym i pętlą dla szybkiego tramwaju.

Budowa końcowego fragmentu zadania rozpocznie się zaraz po zakończeniu procesu remediacji terenu, na którym ma stanąć obiekt. A ta, ma się zakończyć w połowie marca br. Już obecnie ten element inwestycji zaawansowany jest na poziomie ponad 90 proc. Warto wiedzieć, że wykonawca nie tylko unieszkodliwia niebezpieczne substancje metodą in situ, ale też wzmacnia grunt pod budowę pętli, terminala i parkingu.

Zgodnie z planem, budowa fragmentu końcowego linii tramwajowej do Górki Narodowej ma się zakończyć w połowie tego roku. Tak szybkie tempo realizacji będzie możliwe dzięki zastosowaniu modułowego systemu budowy parkingu.

Warto wiedzieć, że linii  tramwajowa KST Krowodrza Górka – Górka Narodowa będzie miała łącznie ok. 5,5 km długości. W ramach zadania powstaną aż 23 perony tramwajowe i aż 7 obiektów inżynierskich, które pozwolą na sprawne przemieszczanie się tramwajów na północ miasta. W ramach inwestycji powstaje nowy układ drogowy głównie o charakterze osiedlowym.

Budowa Krakowskiego szybkiego Tramwaju to także 6,3 km ścieżek rowerów i ciągów pieszo-rowerowych, ekrany akustyczne tam gdzie jest to konieczne dla zapewnienia komfortu mieszkańców. Krakowski Szybki Tramwaj na Górkę Narodową to szereg rozwiązań proekologicznych. Ponad 60 proc. torowiska będzie zielona.

Podstawowym celem realizowanej tej inwestycji jest zapewnienie dogodnego połączenia tramwajowego dla tysięcy mieszkańców północy Krakowa, pozbawionych dotychczas takiego szybkiego środka transportu.

Miasto chce też zaproponować transport szynowy mieszkańcom gmin ościennych – stąd budowa aż trzech parkingów P+R dla ok. 670 pojazdów.

Nowy układ drogowy, który powstaje w ramach zadania uporządkuje ruch samochodowy w tej części Krakowa. Nie bez znaczenia są też nowe trasy rowerowe, szczególnie umożliwienie osobom podróżującym po Krakowie jednośladami na sprawy przejazd pod linią kolejową nr 95 oraz ulicą Opolską.

Wśród korzyści dla mieszkańców warto wymienić możliwość szybkiego dojazdu transportem publicznym do śródmieścia dla tysięcy mieszkańców Krakowa i okolic. Szacuje się, że dzięki nowej linii tramwajowej do śródmieścia dojedziemy w ok. 20 minut. Dzięki realizowanej przez ZIM inwestycji uspokoi się ruch samochodowy i poprawi bezpieczeństwo drogowe w rejonie istniejących i nowopowstających osiedli pomiędzy Opolską a granicą miasta. Rozbudowana zostanie sieci dróg rowerowych, co przyczyni się do ułatwienia dojazdu do śródmieścia jednośladem. Poprawi się także niezawodność infrastruktury komunalnej – kanalizacji, wodociągu, sieci ciepłowniczej, energetycznej i teletechnicznej w północnej części Krakowa.

Budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej to zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt uzyskał też wsparcie rządowe w ramach środków przeznaczonych na przygotowanie III Igrzysk Europejskich w naszym mieście.

 

 


| Jan Machowski