Umowa na przebudowę Kocmyrzowskiej podpisana! [Zdjęcia]

To jedna z bardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych w Krakowie. 19 lutego Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie podpisał umowę na zaprojektowanie i przebudowę ul. Kocmyrzowskiej. Stroną podpisanego w Magistracie kontraktu o wartości blisko 97 mln zł jest także Zarząd Dróg Wojewódzkich. A to dlatego, że projekt przewiduje również przebudowę fragmentu drogi wojewódzkiej 776 na terenie gminy Kocmyrzów. Wykonawcą całego zadania jest firma Budimex SA, wybrana w przetargu zorganizowanym przez ZIM Kraków.

– To jedna z bardziej wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji drogowych. Jestem przekonany, że Zarząd Inwestycji Miejskich poradzi sobie z tym dużym projektem infrastrukturalnym równie dobrze, jak z mniejszymi zadaniami – mówił po podpisaniu dokumentu Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Przypomniał, że Miasto ubiega się o unijne dofinansowanie dla zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 30 mln zł. – Wniosek jest w fazie oceny, ale szanse na środki z UE są bardzo duże – zaznaczył Jacek Majchrowski.
Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej ma na celu poprawę obsługi komunikacyjnej w północno-wschodniej części Krakowa oraz ułatwienie wyjazdu w kierunku Proszowic. – Po stronie Krakowa zadanie będzie polegać na rozbudowie 3 km odcinka ulicy Kocmyrzowskiej od ul. Darwina do granicy miasta do tzw. drogi głównej mającej po dwa pasy w każdym kierunku. Dobudowana zostanie druga jezdnia, a także przebudowane istniejące skrzyżowania, wymieniona infrastruktura techniczna, oświetlenie, sygnalizacja świetlna chodniki, wybudowane będą ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, perony przystankowe – wyliczała Janina Pokrywa, dyrektor ZIM Kraków. Istotnym elementem projektu będzie też komponent związany linią tramwajową biegnącą do Wzgórz Krzesławickich. W ramach kontraktu planuje się przebudować pętlę końcową oraz część torowiska. Przy pętli powstanie terminal autobusowy.
Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej w granicach Krakowa, a szczególnie komponent tramwajowy będzie realizowany we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która odpowiada za budowę drogi ekspresowej S7 (wschodniej obwodnicy Krakowa) w kierunku północnym. Na współdziałanie różnych podmiotów przy realizację nowej ulicy Kocmyrzowskiej wskazywała dyrektor ZIM Kraków: – Za całość zadania odpowiada ZIM, ale prawidłowe wykonanie projektu nie jest możliwe bez współpracy ze strony służb podległych Marszałkowi Województwa oraz bez Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – podkreślała Janina Pokrywa.
W ramach kontraktu z firmą Budimex SA, ZIM Kraków – poza odcinkiem krakowskim – zajmie się także rozbudową do czterech pasów 160 m drogi wojewódzkiej nr 776 leżącej już poza granicami Krakowa, na terenie miejscowości Prusy. Jest to możliwe, dzięki zawarciu jesienią 2017 roku umowy pomiędzy Gminą Kraków i Województwem Małopolskim w sprawie współpracy przy realizacji tej inwestycji. Oba elementy modernizacji ul. Kocmyrzowskiej, a więc krakowski odcinek oraz fragment poza granicami naszego miasta będą realizowane w ramach przedsięwzięcia p.n. Usprawnienie połączeń w korytarzu północ – południe w sieci wspomagającej sieć TEN-T.
– Zdajemy sobie sprawę z tego jak ważny dla krakowian jest ten projekt. Dlatego dołożymy wszelkich starań, by zadanie zrealizować w zakładanym harmonogramie. Jesteśmy dużą firmą, od lat obecną także w Krakowie, jestem więc przekonany, że poradzimy sobie także z tym zadaniem – mówił z kolei Dariusz Blocher, prezes zarządu Budimex SA.
Wykonawca zacznie od przygotowania dokumentacji projektowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zgodnie z harmonogramem, taka decyzja powinna zostać wydana do jesieni tego roku. To pozwoli firmie Budimex SA na rozpoczęcie prac budowlanych jeszcze w tym roku. Nową ulicą Kocmyrzowską kierowcy pojadą na przełomie 2021 i 2022 roku.

Fot. Bogusław Świerzowski/krakow.pl


| Jan Machowski