Tunel wzdłuż Opolskiej: przejazd jeszcze wiosną? [galeria foto]

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wiosną pojedziemy tunelem drogowym wzdłuż Opolskiej. To jedna z konstrukcji, realizowanych w ramach budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej.

Mocno zaawansowana jest budowa tunelu drogowego wzdłuż ul. Opolskiej. Konstrukcja jest jednym z 7 obiektów inżynierskich realizowanych w ramach budowy linii tramwajowej do Górki Narodowej. Dzięki „schowaniu” ruchu samochodowego pod ziemię, tramwaje jadące na północ sprawnie przetną ruchliwą arterię, bez blokowania ruchu tranzytowego na kierunku wschód – zachód. Warto dodać, że w tym momencie, ul. Opolska pełni rolę północnej obwodnicy Krakowa. Zmieni się to za kilka lat, po zrealizowaniu przez GDDKiA drogi ekspresowej S52 na odcinku od węzła Modlica do węzła Mistrzejowice.

Tunel drogowy budowany w ramach linii tramwajowej do Górki Narodowej będzie miał ok. 100 m długości. W dwóch komorach znajdą się dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą ze stron. Konstrukcja znajdzie się ok. 7,5 metrów pod ziemią (licząc docelową różnicę poziomów pomiędzy jezdniami Trasy Wolbromskiej i jezdniami w tunelu). Budowa tunelu wystartowała w marcu ub. roku od wykonania murków prowadzących dla ponad 60 tonowego dźwigu z wybierakiem. Maszyna sukcesywnie – metr za metrem – wybierała grunt, by w jego miejsce wylewać kolejne, wykonane ze zbrojonego betonu segmenty ścian szczelinowych konstrukcji najpierw po stronie południowej, a następnie po północnej. Następnie wytyczono i wyasfaltowano łącznice drogowe, na które we wrześniu przeniesiony został ruch kołowy. Zaraz potem wykonawca zajął się starymi jezdniami ul. Opolskiej. Zostały one rozebrane, a znajdujący się pod asfaltem i podbudową grunt został kompletnie wybrany. W jego miejscu wykonawca wybudował ścianę środkową pomiędzy nowymi jezdniami. Następnie zrealizowano belki spinające segmenty ścian szczelinowych i płyt przejściowych oraz sprężenie kotew oczepów ścian szczelinowych. Wykonane ostały fundamenty i ściany tunelu.

W trakcie realizacji jest strop żelbetowy (przekrycie) tunelu. Do wykonania pozostało dokończenie stropu wraz z robotami towarzyszącymi – dylatacjami, izolacjami, elementami odwodnienia, zasypkami i warstwą konstrukcji drogowej wewnątrz tunelu.

Zgodnie z planem, oddanie do eksploatacji, w tym puszczenie ruchu w tunelu – jest przewidywane w drugim kwartale br. Są to plany uwzględniające możliwość realizacji robót pomimo trwającej zimy.

Budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej realizowana jest przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o. o. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zadanie prowadzone jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie umowy z 22 maja 2017 roku umową.

 


| Jan Machowski