Rozbudowa al. 29 Listopada: plan prac na najbliższy tydzień

Trwają przygotowania do demontażu wiaduktu kolejowego, przeprowadzono pierwsze wycinki drzew kolidujących z inwestycją. To aktualny zakres prac przy rozbudowie al. 29 Listopada do granic miasta.

Najintensywniejsze prace początku inwestycji trwają w rejonie ulicy Siewnej. Trwają tam przygotowania do przebudowy wiaduktu kolejowego w ciągu magistrali nr 8. Zdemontowano już fragment sieci trakcyjnej, słupów, rozpoczęto ustawianie fundamentów dla dodatkowych słupów naprężenia. Wzdłuż magistrali kolejowej, w rejonie ul. Siewnej i pod wiaduktem zabezpieczane i przekładane są sieci światłowodowej i niskiego napięcia. Trwa także oczyszczanie skarp, jak i okolic ulicy Siewnej z pierwszej warstwy ziemi. Wykonywana jest tam platforma z płyt betonowych, na której zostanie ustawiony dźwig do demontażu fragmentu wiaduktu. W uzgodnieniu z PKP PLK i Wydziałem Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK ten element robót, a więc rozbiórka pierwszego fragmentu wiaduktu zostanie przeprowadzona ostatecznie w nocy z 15 na 16 grudnia. We wtorek, 15 grudnia od godziny 19.00 mogą się pojawić chwilowe utrudnienia w ruchu na ul. Siewnej. Natomiast od 24.00 do 4.00 nieprzejezdna w rejonie ul. Siewnej będzie aleja 29 Listopada. Wtedy właśnie wykonawca przeprowadzi zasadnicze prace rozbiórkowe wiaduktu. W czasie zamknięcia al. 29 Listopada wyznaczony będzie objazd ulicami Siewną i Mackiewicza.

W kolejnych tygodniach prowadzone będą dalsze wycinki roślinności, a także przejmowane będą nieruchomości potrzebne do realizacji zadania. Łącznie, zgodnie z decyzją ZRID, usuniętych zostanie 371 sztuk roślin. W ramach projektu zagospodarowania zieleni nasadzonych będzie tyle samo drzew co wyciętych.

Już obecnie trwa też opracowywanie tymczasowej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Lublańska i alei 29 Listopada na czas robót związanych z przekładkami instalacji podziemnych.

Przypomnijmy – zakres prac związanych z rozbudową al. 29 Listopada obejmie przebudowę istniejące drogi krajowej nr 7 na Warszawę na odcinku ok. 2,6 km od ul. Woronicza do granic miasta wraz z przebudową obiektów inżynierskich – w tym dwóch wiaduktów kolejowych oraz rozbudową, przebudową i budową infrastruktury: odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i kolidującego uzbrojenia. Realizacja inwestycji ma potrwać około 2 lat.

Wykonawcą rozbudowy al. 29 Listopada do granicy miasta jest konsorcjum firm: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Lider), STRABAG Sp. z o.o. (Partner). Kwota kontraktowa brutto wynosi – 94.897.131,26 PLN.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 kwotą ok. 72 mln zł.

 

 

 


| Jan Machowski