Rozbudowa al. 29 Listopada: dwudniowe utrudnienia przy wjeździe do miasta [mapka]

Dwudniowe zawężenie pasa wjazdowego al. 29 Listopada przy skrzyżowaniu z Witkowicką jest konieczne w związku z pracami przyłączeniowymi kanalizacji deszczowej. Utrudnienia pojawią się 2 i 3 czerwca.

Od 2 czerwca od godz. 7.00 do 3 czerwca do godz. 17.00 zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu na al. 29 Listopada w rejonie skrzyżowania z ul. Witkowicką. Prowadzone tam będą roboty są związane z II etapem realizacji przyłączenia kanalizacji w ciągu ul. Węgrzeckiej i al. 29 Listopada.

Na al. 29 Listopada w kierunku Krakowa nastąpi zawężenie prawego pasa jezdni na skrzyżowaniu z ul. Witkowicką do 3 m. Prawy pas ruchu zawężony będzie na wyjeździe z ul. Witkowickiej.

Przepraszamy za utrudnienia!

Warto wiedzieć, że prowadzona na zlecenie ZIM inwestycja polega na rozbudowie al 29 Listopada na odcinku ok. 2,6 km od ul. Woronicza do granicy miasta poprzez poszerzenie jej do dwóch jezdni posiadających po 2 pasy ruchu, odcinkowo z dodatkowym pasem dla komunikacji zbiorowej. W ramach zadania powstaje 5,3 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, 2,8 km buspasów, a tam gdzie to konieczne, ustawione zostaną ekrany akustyczne w trosce o komfort mieszkańców. Projekt przewiduje łącznie przebudowę i budowę aż 15 skrzyżowań z ulicami dochodzącymi do wylotówki na Warszawę. Przebudowywane są dwa wiadukty kolejowe, a także infrastruktura techniczna.

Po zakończeniu realizacji tej inwestycji, co planowane jest na 2023, arteria wylotowa na północ będzie miała właściwe parametry techniczne, a zastosowane rozwiązania zminimalizują wpływ tej drogi na otoczenie. Poprawi się płynność ruchu, przez co skróci się czas podróży, zmniejszy się emisja hałasu i spalin. Sprawniej będzie działać komunikacja autobusowa, a to dzięki budowie buspasów. Dodatkowo, modernizacja istniejącej infrastruktury i budowa nowej – szczególnie kanalizacji deszczowej uchroni ten rejon miasta przed zalewaniem wodą z deszczów nawalnych. Co ważnie, po zakończeniu zadania utworzone będą zielone skwery w rejonie ulic Chlebowej, Rybianka i Felińskiego.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.


| Jan Machowski