Rozbudowa 29 Listopada: zmiany przy wiadukcie koło Kuźnicy Kołłątajowskiej

Od 14 listopada od godz. 7.00 zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w rejonie przebudowywanego wiaduktu na linii kolejowej nr 95 w rejonie ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej.

Zmiana organizacji ruchu jest związana z realizacją robót sieciowych i drogowych w rejonie przebudowywanej konstrukcji. Z ruchu wyłączona będzie jezdnia po stronie wschodniej (kierunek Warszawa). Ruch samochodowy w stronę centrum zostanie przeniesiony na tymczasową drogę po zachodniej stronie al. 29 Listopada (pod wiaduktem). Natomiast ruch w kierunku granicy miasta zostanie przerzucony na istniejący pas ruchu w kierunku centrum. Dla pieszych wyznaczony będzie korytarz po wschodniej stronie al. 29 Listopada. W rejonie wiaduktu zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Jednocześnie utrzymana zostanie tymczasowa organizacja ruchu na odcinku pomiędzy wiaduktami kolejowymi: ruch pieszych będzie odbywał się po stronie zachodniej. Ruch kołowy będzie się odbywał po zachodniej części jezdni w obu kierunkach. Zapewniony będzie również wjazd na stację paliw. W rejonie prowadzonych prac utrzymane zostanie ograniczenie prędkości do 40 km/h.

 

 


| Jan Machowski